Chi phí quản lý tăng cao làm giảm mạnh lợi nhuận của Tái bảo hiểm Quốc gia trong quý I

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng cao nhưng do chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng không ít và lợi nhuận khác lại giảm nên tổng lợi nhuận trong quý I/2018 của tổng công ty chỉ tăng nhẹ gần 10%.

Mới đây Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Việt Nam (Vinare, Mã CK: VNR) công bố kết quả kinh doanh quý I/2018 với lợi nhuận trước thuế đạt 77,2 tỷ đồng, bằng 25% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 66,5 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, doanh thu phí bảo hiểm, phí nhượng tái bảo hiểm và hoa hồng nhượng tái bảo hiểm đều có xu hướng giảm nhẹ so với quý I/2017. Tuy nhiên tổng chi bồi thường bảo hiểm và các chi phí khác cũng giảm nhiều dẫn đến lợi nhuận gộp từ hoạt động này tăng 83% đạt hơn 39 tỷ đồng.

Xem thêm: bảo hiểm sức khỏe gia đìnhbảo hiểm cho bémua bảo hiểm cho con

Mặc dù vậy do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao gần 90% từ 10 tỷ đồng trong quý I/2017 lên 18 tỷ đồng, đồng thời lợi nhuận khác giảm từ 3 tỷ đồng xuống còn 2,2 tỷ đồng nên tổng lợi nhuận trong kỳ chỉ tăng nhẹ.

Cơ cấu đầu tư tài chính không có nhiều biến động với 2.204 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn (giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước) và 1.113 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn (tăng 2%).

Công ty hiện có 1 công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư Vinare (nắm 60% quyền biểu quyết) và 1 công ty liên kết là Công ty TNHH Bảo hiểm SamsungVina (nắm 25% cổ phần). Ngoài ra, Vinare cũng đang đầu tư tại một số công ty bảo hiểm và ngân hàng khác như Bảo hiểm ABIC, PJICO, PTI, TPBank,…

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng cao nhưng do chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng không ít và lợi nhuận khác lại giảm nên tổng lợi nhuận trong quý I/2018 của tổng công ty chỉ tăng nhẹ gần 10%.
Mới đây Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Việt Nam (Vinare, Mã CK: VNR) công bố kết quả kinh doanh quý I/2018 với lợi nhuận trước thuế đạt 77,2 tỷ đồng, bằng 25% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 66,5 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, doanh thu phí bảo hiểm, phí nhượng tái bảo hiểm và hoa hồng nhượng tái bảo hiểm đều có xu hướng giảm nhẹ so với quý I/2017. Tuy nhiên tổng chi bồi thường bảo hiểm và các chi phí khác cũng giảm nhiều dẫn đến lợi nhuận gộp từ hoạt động này tăng 83% đạt hơn 39 tỷ đồng.

Mặc dù vậy do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao gần 90% từ 10 tỷ đồng trong quý I/2017 lên 18 tỷ đồng, đồng thời lợi nhuận khác giảm từ 3 tỷ đồng xuống còn 2,2 tỷ đồng nên tổng lợi nhuận trong kỳ chỉ tăng nhẹ.

Cơ cấu đầu tư tài chính không có nhiều biến động với 2.204 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn (giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước) và 1.113 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn (tăng 2%).

Công ty hiện có 1 công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư Vinare (nắm 60% quyền biểu quyết) và 1 công ty liên kết là Công ty TNHH Bảo hiểm SamsungVina (nắm 25% cổ phần). Ngoài ra, Vinare cũng đang đầu tư tại một số công ty bảo hiểm và ngân hàng khác như Bảo hiểm ABIC, PJICO, PTI, TPBank,…

Về cơ cấu sở hữu, hiện SCIC đang sở hữu 40,36% vốn cổ phần của Vinare, Tập đoàn Tái bảo hiểm Swiss Re chiếm 25% và các cổ đông khác chiếm 34,64%.

Trong năm 2018, công ty đặt kế hoạch doanh thu phí dự kiến 1.770 tỷ đồng, tăng 7,2% so với thực hiện năm 2017. Phí giữ lại, lợi nhuận trước thuế lần lượt 677 tỷ đồng và 308 tỷ đồng, tăng 15,4% và 7,9%.

Về kế hoạch phân bổ tài sản đầu tư năm 2018, lượng tiền gửi ngân hàng vào khoảng 2.222 tỷ đồng, tăng 42 tỷ đồng so với năm 2017 và chiếm tỷ trọng lớn nhất với trên 61%. Khoản góp cổ phần chiếm tỷ trọng 17,8% không thay đổi đáng kể trong năm 2018.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng