Chi phi khám chữa bệnh

Cho em được hỏi, cty em đã vào tháng đầu tháng của quý mà chưa có phát thẻ KCB cho công nhân. Nhưng trong thời gian đó em có nghỉ và đi KCB ở thành phố (chi phí khám 200.000, lấy thuốc 300.000đ) vậy trường hợp như vậy em có được hoàn trả lại số tiền khám và lấy thuốc của em không? (do lỗi cty chưa phát thẻ kcb thì em có được cty hoàn trả lại số tiền ấy không? Được trả thì tính % là bao nhiêu?)

Trường hợp do lỗi Cty thì Cty thanh toán tiền KCB theo mức mà quỹ BHYT thanh toán với người có thẻ BHYT.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.