Chế độ thai sản

Kính chào quý cơ quan BHXH. Tôi đang công tác tại công ty Cp truyền thông Trí Việt. Do hiện nay công ty đang gặp khó khăn nên công ty tôi hiện còn nợ BHXH với cơ quan bảo hiểm là từ tháng 12/2010 cho đến nay. Tôi sinh con vào tháng 3/2011, sau khi sinh tôi đã nộp hồ sơ (giây chứng sinh, giấy khai sinh)

Hiện công ty mới đóng BHXH đến tháng 11/2010 nhưng thời điểm sinh con của bạn là 3/2011 vậy chúng tôi sẽ yêu cầu công ty nộp sớm để giải quyết chế độ cho NLĐ trong đó có chế độ thai sản.

http://www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.