Chế độ thai sản

Chào các anh chị. xin cho hỏi:1. công ty tôi có một chị được hưởng chế độ thai sản, tháng này chị đó. Hưởng hết chế độ nghỉ. vậy công ty tôi se báo tăng cho chị ấy theo mẫu 02A co đúng không? 2. nếu một người có 2 thẻ BHYT khác nhau thì có khác gì so với người có 1 thẻ BHYT không?- Sau khi nghỉ thai sản mà trở lại làm việc việc thì báo cáo tăng theo mẩu 2a có ghi chú.

– Một người mà có 2 thẻ BHYT xảy ra trong nhiều trường hợp, tuy nhiên người đó cũng cần báo để chỉ nhận 1 thẻ thôi là hợp lý nhất, nếu 2 thẻ mà nhập 1 thẻ thì lấy số thứ tự ưu tiên về mã quyền lợi.

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.