Chế độ thai sản!

Vợ em đóng BHXH từ 7/2006 đến 2/2009 thì nghỉ việc. Từ tháng 3/2010 thì bắt đầu đóng tiếp. Hiện nay Vợ em đang mang thai, dự kiến sinh vào tháng 10/2010. Các a chị cho em hỏi: – Vợ em có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản k? – Trong khoảng thời gian từ 3/2009- 2/2010 em muốn đóng BHXH thì phải làm thế nào?
Như bạn đã trình bày , bạn tiếp tục tham gia BHXH từ tháng 3/2010 và dự kiến sinh vào tháng 10/2010 như vậy bạn đủ điều kiện đóng BHXH 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh .
Khoảng thời gian gián đoạn đóng BHXH của bạn từ tháng 3/2009 đến tháng 02/2010 thì theo quy định hiện hành trường hợp này không được truy đóng BHXH bắt buộc

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.