Chế độ thai sản. làm ở cơ quan cấp thị xã

Tôi hiện đang công tác tại cơ quan cấp thị xã được 6 năm và mang thai được 5 tháng. Vậy sau khi sinh, tôi sẽ được nghỉ bao nhiêu tháng, được hưởng các chế độ thai sản gì (nếu sinh mổ)?

Đối với cơ quan Hành chính sự nghiệp hoặc công chức cấp xã, khi sinh con được nghỉ 4 tháng với mức hưởng mỗi tháng là 100% mức bình quân tiền lương tiền công của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ sinh và mức trợ cấp 1 lần bằng 2 tháng lương tối thiểu của nhà nước qui định.

http://www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.