Chế độ nghỉ hè của giáo viên

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Minh Liên (minh_lien1956@…), sinh ngày 25/5/1956, là giáo viên 1 trường THPT ở Hà Nội. Bà Liên nhận quyết định nghỉ hưu và bắt đầu hưởng lương hưu vào tháng 6/2011. Bà Liên muốn biết, việc giải quyết chế độ hưu của bà như vậy có đúng quy định không và chế độ nghỉ hè của bà sẽ được cơ quan nào giải quyết?

Câu hỏi của bà Liên được Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp như sau:
Quy định về thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên
Thời gian nghỉ ngơi trong một năm của giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông được quy định tại Khoản 3, Điều 5 Quy định Chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo quy định, thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác:

– Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 2 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có);

– Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động.

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.

Chế độ nghỉ hè do Nhà trường giải quyết

Theo quy định tại Điều 119 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) thì hồ sơ hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH bắt buộc gồm: Sổ BHXH; Quyết định nghỉ việc đối với người đang đóng BHXH.

Thời điểm người lao động bắt đầu nhận lương hưu được quy định tại Khoản 9, Mục 6 của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2008 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động đủ điều kiện theo quy định khi nghỉ việc được tính từ tháng liền kề sau tháng cơ quan, đơn vị, người lao động nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho tổ chức BHXH.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Minh Liên là giáo viên THPT, sinh ngày 25/5/1956, đến ngày 25/5/2011 tròn 55 tuổi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định cho bà nghỉ hưu khi bà đủ 55 tuổi và đã nộp đủ hồ sơ làm thủ tục hưởng lương hưu cho cơ quan BHXH. Do vậy, tháng 6/2011, bà được hưởng lương hưu do BHXH chi trả là đúng quy định.

Do yêu cầu công tác giảng dạy trong năm học mà Nhà trường chưa bố trí được cho bà Liên nghỉ hè (thay cho nghỉ phép năm 2011) trước khi bà nghỉ hưu. Bên cạnh đó, chế độ nghỉ hè thường được thực hiện sau khi kết thúc năm học vào thời gian từ 1/6 đến 31/8 hàng năm.

Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của cả năm học thì bà đã nhận quyết định nghỉ hưu, chưa kịp hưởng chế độ nghỉ hè (nghỉ phép). Do vậy, nhà trường có trách nhiệm thanh toán chế độ nghỉ hè (nghỉ phép) năm 2011 cho bà Liên bằng một khoản tiền bằng tiền lương cộng phụ cấp (nếu có) cho những ngày bà chưa được nghỉ hè (nghỉ phép).

baodientu.chinhphu.vn

Comments are closed.