Châu Á-Thái Bình Dương: Xung đột Nga-Ukraine ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp bảo hiểm

(Webaohiem) – Theo báo cáo của nhà phân tích S&P Global, cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tài chính của các công ty bảo hiểm châu Á-Thái Bình Dương.

xung đột Nga và Ukraine ảnh hưởng tới bảo hiểm

Nhà phân tích cho biết, các khoản đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm trong khu vực vào trái phiếu và cổ phiếu ở Nga, Ukraine và Belarus chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng tài sản. Điều đó có nghĩa là, nếu chiến sự gây ra biến động thị trường đáng kể trong khu vực thì các công ty này mới có thể cảm nhận được những tác động trực tiếp hơn. Đây cũng là phép thử để kiểm tra tình trạng tài chính các công ty bảo hiểm có mức phân bổ cao cho các khoản đầu tư bằng ngoại tệ.

Các quốc gia như Nhật Bản và Đài Loan, nơi các công ty bảo hiểm nắm giữ lượng lớn các khoản đầu tư ra nước ngoài so với các quốc gia khác trong khu vực, có thể có tác động lan tỏa đến việc định giá tài sản và có thể làm gia tăng mức độ biến động.

Báo cáo cho biết: “Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ của Đài Loan chịu nhiều sóng gió nhất từ chiến sự. Chúng tôi tin rằng rủi ro này có thể kiểm soát được, do ngành BHNT có đủ vốn đệm để hấp thụ bất kỳ tác động nào từ cuộc xung đột. Theo ước tính của chúng tôi, các khoản đầu tư tại Nga chiếm khoảng 4% tổng vốn điều chỉnh (TAC) của các công ty bảo hiểm Đài Loan. Tỷ lệ vốn đầu tư/TAC của các công ty bảo hiểm nhân thọ Đài Loan tại Nga nằm trong khoảng từ 2% đến 12%”.

Trong khi đó, biến động thị trường kéo dài sẽ ảnh hưởng đến thu nhập đầu tư của các công ty bảo hiểm. Sự chênh lệch lãi suất có khả năng tăng dần trong năm tới có thể làm tăng chi phí bảo hiểm rủi ro, đồng thời thúc đẩy các công ty bảo hiểm nắm giữ các khoản đầu tư lớn ở nước ngoài phải xem xét lại chiến lược phòng ngừa rủi ro của mình. Lạm phát lớn hơn cũng có thể dẫn đến sự bất cập về giá phí đối với một số nghiệp vụ bảo hiểm thuộc nhóm không đem lại doanh thu lớn (long-tail business).

Xung đột Nga Ucraina ảnh hưởng đến bảo hiểm 2

Tuy nhiên, xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ ảnh hưởng không đáng kể đến trách nhiệm bảo hiểm, do hầu hết các công ty bảo hiểm vẫn tập trung vào thị trường trong nước.

S&P cho biết: “Mặc dù các công ty tái bảo hiểm và một số tập đoàn bảo hiểm lớn đã dần mở rộng phạm vi hoạt động ra quốc tế trong những năm gần đây nhưng mức độ rủi ro trực tiếp được bảo hiểm ở Nga và Ukraine có thể vẫn còn nhỏ. Bất kỳ rủi ro nào về tài sản ở các khu vực bị ảnh hưởng có thể phải tuân theo điều khoản loại trừ chiến tranh trong hợp đồng và do đó không phải chịu các khoản bồi thường thiệt hại lớn. Việc chấm dứt bảo hiểm đối với những rủi ro của Nga tại các quốc gia khác có thể dẫn đến một khoản thiệt hại nhỏ về phí bảo hiểm nhưng không ảnh hưởng đến trách nhiệm bồi thường”.

Huyền My (chuyển ngữ).