chantt.ds87@yahoo.com.vn. Thủ tục nhận tiền trợ cấp thất nghiệp

Chào các anh, chị BHXH Em có một thắc mắc cần anh chị hướng dẫn như sau:Ngày 13/05 em đã nhận được quyết định hưởng BH thất nghiệp lần đầu tiên.Tức là theo quy định thì bắt đầu ngày 18/05 em sẽ đến BHXH Thị Xã để làm thủ tục nhận trợ cấp. Nhưng do Sổ BHXH của em đang gửi về cty điểu chỉnh đến ngày 10/06 mới nhận lại được.Như vậy, sau khi em có sổ BHXH thì đến nhận tháng đấu tiên có được ko ? Có quá thời hạn ko ?Mong nhận được sự hồi âm của anh chi, Em xin chân thành cám ơn.
Khi giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đăng ký và thời gian nộp hồ sơ thất nghiệp là bắt buộc phải đúng theo qui định. Riêng về nhận tiền thì không nhất thiết phải đúng ngày, có thể tháng sau bạn nhận cũng được.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.