Chủ tàu được hỗ trợ thêm về dầu, bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn

tauthuyen1.jpgBộ Tài chính vừa điều chỉnh chính sách hỗ trợ ngư dân về dầu, bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên đối với tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản. Theo đó, các loại tàu nói trên phải hoàn thành thủ tục đăng ký, đăng kiểm, có giấy phép khai thác thuỷ sản. Chủ tàu mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên phải theo sổ danh bạ thuyền viên, hoặc danh sách thuyền viên, hoặc hợp đồng lao động với thuyền viên, hoặc theo định biên số thuyền viên trong giấy phép khai thác thuỷ sản.

Nhà nước sẽ hỗ trợ 30% kinh phí mua bảo hiểm thân tàu cho các loại tàu nói trên có công suất từ 40 CV trở lên và 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho các thuyền viên làm việc trên tàu nếu chủ tàu thỏa các điều kiện nói trên.

Chủ tàu mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên năm nào thì được hỗ trợ kinh phí năm đó. Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên được tính từ năm 2008 – 2010.

Về dầu, đối tượng, điều kiện được hỗ trợ và thời gian hỗ trợ được thực hiện theo Quyết định 965/QĐ-TTg, ngày 21-7-2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhà nước sẽ hỗ trợ 10 triệu đồng cho một chuyến đi đánh bắt hải sản và mỗi năm hỗ trợ 3 lần đối với tàu có công suất máy từ 90CV trở lên, 6,5 triệu đồng cho một chuyến đi đánh bắt hải sản và mỗi năm hỗ trợ 4 lần đối với tàu có công suất máy từ 40CV đến dưới 90CV, 4 triệu đồng cho một chuyến đi đánh bắt hải sản và mỗi năm hỗ trợ 5 lần đối với tàu có công suất máy dưới 40CV.
Theo www.hochiminhcity.gov.vn

Comments are closed.