Chỉ có 30% cơ sở mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

bhcnbb.jpgHiện rất ít cơ sở sản xuất, doanh nghiệp có nguy cơ cháy nổ cao tự giác trong việc mua bảo hiểm cháy nổ, trong khi số tài sản của họ rất lớn.

Theo quy định, những cơ cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như các cơ sở sản xuất, kho tàng, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, chợ, trung tâm thương mại… phải mua bảo hiểm cháy nổ.

Tuy nhiên, theo thống kê trên cả nước thì số cơ sở như trên tự giác mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới chỉ có 30% trong tổng số các cơ sở phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo Nghị định 130/CP. Đây là con số đáng báo động.

Một trong những nguyên nhân của việc trên là do việc triển khai, phổ biến các hướng dẫn quy định về mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của cơ quan chức năng đối với các cơ quan, doanh nghiệp…. vẫn chậm và chưa ráo riết.

Cùng với đó là các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp quá thờ ơ đối với việc này, đến khi sự việc xảy ra thì họ thấy được việc mua bảo hiểm cháy nổ là cần thiết. Nhưng lúc đó mọi việc đã quá muộn…

Vì vậy phải xử phạt đối với những cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, nhưng cố tình không mua bảo hiểm.

Cũng có ý kiến đề nghị cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối các cơ sở trong diện bắt buộc mua bảo hiểm cháy nổ, nhưng cố tình không mua bảo hiểm mà để xảy ra sự cố cháy.

Theo An NinhThủ Đô

 

Comments are closed.