Chế độ bảo hiểm, trợ cấp cho thanh niên xung phong

thanh_nien_xung_phong_resize.jpgNgày 18/12, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số: 170/2008/QĐ-TTg về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong tập trung trong kháng chiến chống thực dân Pháp đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện còn sống.

Quyết định nêu rõ, các đối tượng trên được hưởng chế độ bảo hiểm y tế; khi chết, người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng như thanh niên xung phong trong thời kỳ chống đế quốc Mỹ xâm lược theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì hướng dẫn việc lập hồ sơ, thủ tục xác nhận đối tượng để thực hiện chế độ tại Quyết định số: 170/2008/QĐ-TTg./.

Theo VOVNEWS.VN

Comments are closed.