Câu116 :Hỏi về hợp đồng lao động

Cty ký HĐLĐ trên 3 tháng với NLĐ nhưng thỏa thuận các khoản trên BHXH, BHTN được trả luôn trong lương. Như vậy có được không?

Hợp đồng lao động trên 3 tháng phải tham gia BHXH-BHYT, riêng bảo hiểm thất nghiệp không trả trên lương mà phải trả trợ cấp thôi việc

Comments are closed.