Câu hỏi 338: Các DNBH hiện nay ở nước ta đang áp dụng Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do cơ quan nào ban hành?

Câu hỏi 338: Các DNBH hiện nay ở nướcc ta đang áp dụng Bảng tỉ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do cơ quan nào ban hành?

Trả lời:

Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật hiện đang được các DNBH ở Việt nam áp dụng là bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm ban hành theo quyết định số 05/TC – BH ngày 02/01/1993 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

Comments are closed.