Câu hỏi 326: Có thể chia các nghiệp vụ bảo hiểm con

Câu hỏi 326: Có thể chia nghiệp vụ bảo hiểm con người thành những loại nào?

Trả lời

 

Có nhiều tiêu thức để chia các nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ thành các loại khác nhau.

 

Theo rủi ro được bảo hiểm, các nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ được chia thành ba loại:

 

 Bảo hiểm tai nạn

 

Đây là loại bảo hiểm mà khi một tai nạn bất ngờ xảy ra làm người được bảo hiểm bị tử vong hoặc thương tật thân thể, người bảo hiểm sẽ thanh toán cho người thụ hưởng bảo hiểm các khoản tiền theo thỏa thuận của hợp đồng.

 

Các nghiệp vụ bảo hiểm tai nạn tiêu biểu đang được các DNBH ở Việt Nam triển khai bao gồm bảo hiểm tai nạn con người 24/24, bảo hiểm tai nạn thuyền viên, bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện, bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh, bảo hiểm khách du lịch trong nước,…

 

– Bảo hiểm sức khỏe (Bảo hiểm chi phí y tế)

 

Loại bảo hiểm này có mục đích thanh toán các khoản trợ cấp chi phí y tế cho người được bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn,… phải vào viện điều trị, phẫu thuật; hoặc người được bảo hiểm bị chết do bệnh tật thuộc phạm vi bảo hiểm.

 

Hiện nay, các nghiệp vụ bảo hiểm chi phí y tế chủ yếu đang được các DNBH thực hiện là bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật, bảo hiểm chi phí y tế và vận chuyển chi phí y tế cấp cứu,…

 

– Bảo hiểm kết hợp

 

Để đáp ứng nhu cầu về bảo hiểm của khách hàng và tiết kiệm chi phí nhất là chi phí khai thác nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, người bảo hiểm đã cung cấp các sản phẩm bảo hiểm kết hợp. Trong bảo hiểm con người phi nhân thọ, sự kết hợp có thể được thực hiện giữa bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm sức khỏe. Loại bảo hiểm kết hợp này sẽ thanh toán một khoản tiền khi người được bảo hiểm bị thương tật hoặc tử vong do tai nạn, phải nằm viện và/ hoặc phẫu thuật hoặc tử vong do ốm đau, bệnh tật,… Các sản phẩm điển hình thuộc loại này là bảo hiểm kết hợp con người, bảo hiểm toàn diện học sinh, bảo hiểm sinh mạng cá nhân, bảo hiểm tai nạn hành khách đi lại trong nước,…

 

Các sản phẩm bảo hiểm con người kết hợp có thể được đưa ra dựa trên sự kết hợp giữa bảo hiểm tai nạn, sức khỏe và bảo hiểm tài sản. Thuộc loại bảo hiểm kết hợp này có các nghiệp vụ như bảo hiểm người nước ngoài du lịch Việt Nam, bảo hiểm người Việt Nam du lịch nước ngoài, bảo hiểm người Việt Nam   du lịch nước ngoài ngắn hạn, bảo hiểm du lịch nhóm,…   Theo đối tượng người được bảo hiểm, có thể chia bảo hiểm con người phi nhân thọ thành bảo hiểm học sinh, bảo hiểm du lịch,… Kết hợp các tiêu thức trên và để thuận lợi cho khách hàng lựa chọn khi có nhu cầu tham gia bảo hiểm, các nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ sẽ được phân chia và trình bày theo các nhóm dưới đây:

 

– Bảo hiểm tai nạn con người.

 

– Bảo hiểm chi phí y tế.

 

– Bảo hiểm sinh mạng và kết hợp con người.

 

– Bảo hiểm học sinh.

 

– Bảo hiểm du lịch.

Comments are closed.