Câu hỏi 98. Bảo hiểm nhân thọ đảm bảo cho những sự kiện nào?

Câu hỏi 98. Bảo hiểm nhân thọ đảm bảo cho những sự kiện nào?

Trả lời:

 

Bảo hiểm nhân thọ đảm bảo cho các sự kiện chính sau:

– Sống đến một độ tuổi nhất định (hết hạn hợp đồng hoặc đến độ tuổi được nhận số tiền bảo hiểm theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm);

– Chết trong thời hạn bảo hiểm;

– Thương tật xảy ra trong thời hạn bảo hiểm (bao gồm thương tật toàn bộ vĩnh viễn và thương tật bộ phận vĩnh viễn);

– Ốm đau, nằm viện, phẫu thuật, ….

Comments are closed.