Câu hỏi 88. Những vi phạm về quản trị, điều hành, kiểm soát sẽ bị xử phạt như thế nào?

Câu hỏi 88. Những vi phạm về quản trị, điều hành, kiểm soát sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

 

Việc bổ nhiệm các cán bộ giữ chức vụ chủ chốt tại các doanh nghiệp bảo hiểm phải được Bộ Tài chính phê duyệt. Nghị định 118 Điều 7 quy định mức phạt về việc bổ nhiệm các chức vụ mà chưa được sự chấp thuận của Bộ Tài chính như sau:

 

“Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.”  

Comments are closed.