Câu hỏi 6. Các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm được phép hoạt động KDBH quy �

Câu hỏi 6. Các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm được phép hoạt động KDBH quy định theo Luật Việt Nam như thế nào?

Trả lời: 

Điều 59 Luật KDBH quy định các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm:

– Doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước;
– Công ty cổ phần bảo hiểm;
– Tổ chức bảo hiểm tương hỗ;
– Doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh;
– Doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Riêng với công ty bảo hiểm có yếu tố nước ngoài, theo thông lệ quốc tế người ta vẫn ghi tên doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn.

Comments are closed.