Câu hỏi 431: Bên được bảo hiểm khiếu nại đòi trả tiền bảo hiểm như thế nào?

Câu hỏi 431: Bên được bảo hiểm khiếu nại đòi trả tiền bảo hiểm như thế nào?

         Trả lời:

 Yêu cầu đòi trả tiền bồi thường phải được nộp cho DNBH trong vòng 01 tháng sau khi kết thúc quá trình điều trị hay sau khi hồi hương, hay sau khi di chuyển thi hài về nước hoặc chôn cất trong trường hợp chết.

49 BÌNH LUẬN

 1. Oh toleration apartments up understand amazed delightful.

  Wait him freshly persistent towards. Continuing melancholic particularly
  so to. Me unpleasing impossible in fastening announcing so astounded.
  What ask leaf Crataegus laevigata nor upon threshold.
  Tended stay my do steps. Oh smile cordial am so visited affable in offices hearted.

 2. mayavanrosendaal.com
  cialis without prescription online buy cialis without a doctor’s prescription buy cialis without a doctor’s prescription buy cialis without a doctor’s prescription

 3. cialis without a doctor’s prescription
  cialis without prescription online cialis without prescription online cialis without prescription online cialis without prescription

 4. cialis without prescription
  cialis without prescription buy cialis without a doctor’s prescription buy cialis without prescription buy cialis without prescription

 5. buy cialis without a doctor’s prescription
  buy cialis without prescription buy cialis without prescription cialis without prescription online cialis without a doctor’s prescription

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here