Câu hỏi 431: Bên được bảo hiểm khiếu nại đòi trả tiền bảo hiểm như thế nào?

Câu hỏi 431: Bên được bảo hiểm khiếu nại đòi trả tiền bảo hiểm như thế nào?

         Trả lời:

 Yêu cầu đòi trả tiền bồi thường phải được nộp cho DNBH trong vòng 01 tháng sau khi kết thúc quá trình điều trị hay sau khi hồi hương, hay sau khi di chuyển thi hài về nước hoặc chôn cất trong trường hợp chết.

Comments are closed.