Câu hỏi 428: Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm được quy định như thế nào?

Câu hỏi 428: Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm được quy định như thế nào?

Trả lời:

Số tiền bảo hiểm (mức trách nhiệm bảo hiểm) và phí bảo hiểm được xác định dựa trên sự thỏa thuận giữa người tham gia bảo hiểm và người bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm là trách nhiệm tối đa của người bảo hiểm đối với mỗi chuyến đi. Phí bảo hiểm được tính bằng Đôla Mỹ trên cơ sở biểu phí quy định. Phí bảo hiểm được nộp ngay sau khi có yêu cầu bảo hiểm.

Người được bảo hiểm được hưởng những quyền lợi sau:

Người bảo hiểm sẽ bồi thường những chi phí điều trị y tế cần thiết mà người được bảo hiểm phải gánh chịu trong thời gian tạm trú ở nước ngoài.

1 – Chi phí “điều trị y tế” chỉ bao gồm:

 Điều trị ngoại trú: gồm tiền khám bệnh, tiền thuốc theo kê đơn của bác sĩ, tiền chụp X-quang và làm các xét nghiệm chẩn đoán do bác sĩ chỉ định.

– Dụng cụ y tế cần thiết cho việc điều trị gãy chủ (như băng, nẹp) và phương tiện trợ giúp cho việc đi bộ do bác sĩ chỉ định.

– Việc trị liệu học bức xạ, liệu pháp ánh sáng và các phương pháp điều trị tương tự khác do bác sĩ chỉ định.

– Điều trị răng, nhưng chỉ để giảm đau răng cấp tính.

– Điều trị nội trú tại một số cơ sở được công nhận như là một bệnh viện, được một bác sĩ theo dõi chặt chẽ, có đầy đủ các phương tiện chẩn đoán và điều trị. Người được bảo hiểm sẽ được nằm tại bệnh viện địa phương nơi họ đang tạm trú hoặc tại một bệnh viện thích hợp gần nhất.

– Phẫu thuật (bao gồm cả các chi phí liên quan đến cuộc phẫu thuật).

Người được bảo hiểm sẽ chịu mức miễn thường có khấu trừ là 50 đôla Mỹ đối với mỗi khiếu nại (tức là mỗi sự cố được bảo hiểm) cho những trường hợp được bảo hiểm từ phần (a) đến phần (d) nói trên.

2 – Ngoài các chi phí đã nêu ở phần 1 nói trên, người được bảo hiểm còn được hưởng các quyền lợi dưới đây:  

2.1. Những dịch vụ hỗ trợ du lịch:

– Dịch vụ thông tin trước chuyến đi. Công ty cứu trợ khẩn cấp do người bảo hiểm chỉ định sẽ cung cấp các thông
tin liên quan đến yêu cầu về thị thực và tiêm chủng ở nước ngoài trên phạm vi toàn
thế giới.

– Những vấn đề về đại sứ quán.

Công ty cứu trợ khẩn cấp do DNBH chỉ định sẽ cung cấp các địa chỉ, số điện thoại và giờ làm việc của các lãnh sự, các đại sứ quán gần nhất trên phạm vi toàn thế giới.

– Những vấn đề về dịch thuật.

Công ty cứu trợ khẩn cấp do DNBH chỉ định sẽ cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại và giờ làm việc của các cơ quan dịch thuật trên phạm vi toàn thế giới.

2.2. Những dịch vụ hỗ trợ y tế:

– Cung cấp thông tin về nơi tiến hành các dịch vụ y tế.

Công ty cứu trợ khẩn cấp do DNBH chỉ định sẽ cung cấp cho người được bảo hiểm các thông tin về các bác sĩ, bệnh viện trên phạm vi toàn thế giới.

– Thu xếp và thanh toán tiền vận chuyển cấp cứu.

Công ty cứu trợ khẩn cấp do DNBH chỉ định sẽ thu xếp và người bảo hiểm sẽ thanh toán những chi phí cần thiết của việc vận chuyển bằng đường không và/hoặc đường bộ, việc chăm sóc y tế trong quá trình vận chuyển, chi phí liên lạc và toàn bộ các chi phí thông thường phát sinh khi vận chuyển người được bảo hiểm trong “tình trạng sức khỏe nghiêm trọng” tới bệnh viện gần nhất có điều kiện chăm sóc y tế thích hợp mà không nhất thiết phải vận chuyển về Việt Nam.

Tình trạng sức khoẻ nghiêm trọng có nghĩa là tình trạng sức khoẻ mà theo đánh giá của công ty cứu trợ khẩn cấp và DNBH đòi hỏi phải được điều trị khẩn cấp để người được bảo hiểm khỏi bị thiệt mạng hoặc khỏi bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ tại thời điểm trước mắt hay lâu dài. Mức độ   nghiêm trọng ở đây sẽ được xem xét tùy theo hoàn cảnh cụ thể về vị trí địa lý nơi người được bảo hiểm đang ở, khả năng cứu trợ y tế và các phương tiện y tế thích hợp tại khu vực đó có đầy đủ hay không.

Công ty cứu trợ khẩn cấp và DNBH được toàn quyền quyết định liệu tình trạng sức khoẻ của người được bảo hiểm có đủ nghiêm trọng đến mức phải vận chuyển cấp cứu không. Ngoài ra, dựa trên các yếu tố tác động và hoàn cảnh trong từng thời gian cụ thể mà công ty cứu trợ khẩn cấp và DNBH nhận thấy, họ có quyền quyết định các phương tiện vận chuyển và nơi chuyển người được bảo hiểm đến.

– Thu xếp và thanh toán tiền hồi hương khẩn cấp.

Công ty cứu trợ khẩn cấp do DNBH chỉ định sẽ thu xếp và người bảo hiểm sẽ thanh toán những chi phí thực tế hợp lý và cần thiết để chuyển người được bảo hiểm trở về Việt Nam sau khi đã điều trị ở nước ngoài.

Ngoài ra, dựa trên các yếu tố tác động và hoàn cảnh trong từng thời gian cụ thể mà công ty cứu trợ khẩn cấp và DNBH có quyền quyết định phương tiện và cách thức để tiến hành hồi hương.

– Thu xếp và thanh toán tiền hồi hư ơng thi hài. Công ty cứu trợ khẩn cấp do DNBH chỉ định sẽ thu xếp và người bảo hiểm sẽ thanh toán toàn bộ chi phí thực tế hợp lý và cần thiết trong quá trình chuyên chở thi hài người được bảo hiểm từ nơi bị chết trở về Việt Nam hoặc những chi phí chôn cất người được bảo hiểm tại nước ngoài sau khi đã được công ty cứu trợ khẩn cấp và DNBH đồng ý.

2.3. Thanh toán ngay các chi phí nằm viện:

Công ty cứu trợ sẽ thay mặt DNBH để thanh toán ngay các chi phí phát sinh trong quá trình người được bảo hiểm phải nằm viện (bao gồm cả chi phí ăn, ở và chi phí cho bác sĩ) khi đang du lịch ngoài lãnh thổ Việt Nam.  

Riêng các chi phí điều trị ngoại trú sẽ không được thanh toán ngay theo điều khoản này.

Comments are closed.