Câu hỏi 419: Số tiền DNBH trả như thế nào?

Câu hỏi 419: Số tiền DNBH trả như thế nào?

Trả lời:

 

1- Đối với thiệt hại về người:

 

– Trường hợp người được bảo hiểm bị chết, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, DNBH sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

 

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn theo nghiệp vụ này bao gồm các trường hợp: mất 1 chân và 1 tay hoặc mất cả 2 chân hoặc 2 tay hoặc mù cả 2 mắt. Mất chân, tay có nghĩa là phẫu thuật cắt rời bàn tay hoặc bàn chân và mất hẳn chức năng của tay hoặc chân.

 

– Người bảo hiểm trả tiền bảo hiểm đối với những chi phí cần thiết và hợp lý do hậu quả tai nạn, ốm đau thuộc phạm vi bảo hiểm, nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, bao gồm:

 

+ Chi phí cấp cứu và chi phí y tế trong thời gian điều trị tại Việt Nam.

 

+ Tiền phòng và ăn tại bệnh viện trong thời gian điều trị tại Việt Nam mỗi ngày bằng 0,2% số tiền bảo hiểm.

 

+ Chi phí hồi hương người được bảo hiểm trong trường hợp không tiếp tục điều trị tại Việt Nam, bao gồm các chi phí:

 

Tiền thuê xe cấp cứu đưa ra sân bay về nước.

 

Tiền thuê thêm ghế phụ, dụng cụ y tế và thuốc điều trị mang theo (trong trường hợp cần thiết).

 

Tiền ăn, ở khách sạn và đi lại cho một người phải đi kèm để chăm sóc người được bảo hiểm khi hồi hương, theo yêu cầu của Giám đốc bệnh viện nơi người được bảo hiểm đang điều trị do tình trạng thương tích hoặc bệnh tật quá hiểm nghèo của người được bảo hiểm.

 

– Trường hợp người được bảo hiểm chết không do tai nạn, DNBH chỉ trả chi phí chôn, cất hoặc hoả táng tại Việt Nam hoặc chi phí vận chuyển thi hài và hành lý của người được bảo hiểm về nước.

 

– Trường hợp trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, người được bảo hiểm bị chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do hậu quả trực tiếp của tai nạn đó, DNBH sẽ trả phần chênh lệch còn lại giữa số tiền bảo hiểm phải trả cho từng trường hợp này với số tiền đã trả trước đó.

 

2 – Đối với thiệt hại về hành lý, vật dụng:

 

DNBH bồi thường cho người được bảo hiểm hành lý và vật dụng riêng bị mất, bị thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm, nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm về hành lý ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, cụ thể là:

 

– Những đồ vật bị mất, thiệt hại theo lời khai của người được bảo hiểm sẽ được người bảo hiểm xem xét, giải quyết theo giá trị thực tế tại thời điểm mất, thiệt hại trên cơ sở giá trị của đồ vật mới tương tự ở nước bán hàng tại thời điểm trả tiền bồi thường.

 

– Trường hợp đồ vật bị hư hỏng nhẹ, nếu thay thế phụ tùng hoặc sửa chữa có thể dùng được, người bảo hiểm thanh toán chi phí sửa chữa và thay thế phụ tùng tại Việt Nam. Trường hợp không có điều kiện sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng tại Việt Nam, DNBH bồi thường theo tỷ lệ tổn thất.

 

– Giới hạn bồi thường bất kỳ một khoản nào ghi trong danh mục hành lý và vật dụng riêng là 20% số tiền bảo hiểm về hành lý ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm. Một cặp hoặc một bộ của đồ vật được coi là một khoản mục.

 

– Trường hợp hành lý hoặc vật dụng riêng đó được bồi thường do bị mất, sau được tìm thấy thì người được bảo hiểm có quyền nhận lại hành lý đó tìm thấy và hoàn lại số tiền DNBH đó bồi thường. Nếu người được bảo hiểm không nhận lại số tài sản này trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của người bảo hiểm, thì DNBH có quyền xử lý số tài sản đó để bù đắp số tiền đó bồi thường.

 

Khi nhận tiền bồi thường về hành lý, vật dụng riêng bị mất, người được bảo hiểm phải chuyển quyền khiếu nại đối với người thứ ba (nếu có)   cho DNBH trong phạm vi số tiền bồi thường đó nhận và tạo mọi điều kiện để DNBH thực hiện quyền khiếu nại này.

Comments are closed.