Câu hỏi 418: Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm gồm những tài liệu, chứng từ gì?

Câu hỏi 418:  Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm gồm những tài liệu, chứng từ gì?

         Trả lời:

 

1 – Đơn yêu cầu trả tiền bảo hiểm có đề địa chỉ chính xác.

 

2 – Giấy chứng nhận bảo hiểm.

 

3 – Những chứng từ cần thiết trong số các giấy tờ dưới đây có liên quan đến trường hợp yêu cầu trả tiển bảo hiểm.

 

– Trường hợp thiệt hại về người do tai nạn hoặc ốm đau:

 

+ Biên bản tai nạn có ghi nhận trường hợp chết hoặc thương tật;

 

+ Giấy điều trị của cơ quan y tế;

 

+ Biên lai các chi phí y tế, hồi hương và các chi phí khác;

 

+ Giấy chứng tử và giấy chứng nhận quyền thừa kế hợp pháp;

 

– Trường hợp thiệt hại về hành lý và vật dụng riêng;

 

+ Bằng chứng chứng minh hành lý, vật dụng riêng bị mất, thiệt hại và mức độ tổn thất;

 

+ Biên bản về việc mất toàn bộ kiện hành lý của cơ quan vận chuyển và vé hành lý;

 

+ Bản kê chủ tiết giá trị tài sản bị thiệt hại;

 

+ Tờ khai hải quan khi nhập cảnh Việt Nam, trong đó ghi rõ hành lý và tài sản mang vào Việt Nam (đối với trường hợp người được bảo hiểm phải làm thủ tục hải quan);

 

+ Hoá đơn sửa chữa tài sản hay thay thế phụ tùng;

 

+ Những giấy tờ khác có liên quan mà người bảo hiểm yêu cầu.

Comments are closed.