Câu hỏi 417: Những trách nhiệm của bên được bảo hiểm được quy định như thế nào?

Câu hỏi 417: Những trách nhiệm của bên được bảo hiểm được quy định như thế nào?

Trả lời:

 

Ngoài trách nhiệm nộp phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn theo thỏa thuận của HĐBH, khi rủi ro được bảo hiểm xảy ra, người được bảo hiểm hoặc đại diện người được bảo hiểm cần phải:

 

– Thông báo cho DNBH nơi gần nhất hay tổ chức đoàn du lịch biết trong vòng24h.  – Thực hiện những chỉ dẫn của DNBH, khách sạn hoặc tổ chức đoàn du lịch.      

 

– Trường hợp có yêu cầu trả tiền bảo hiểm về chi phí y tế, chi phí hồi hương,… bác sĩ do DNBH chỉ định sẽ được phép kiểm tra sức khoẻ người được bảo hiểm vào bất cứ lúc nào khi thấy cần thiết.

 

– Trường hợp hành lý và vật dụng riêng bị mất, người được bảo hiểm phải có trách nhiệm đề phòng hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất.

 

Người được bảo hiểm hoặc đại diện của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho DNBH hồ sơ khiếu nại đòi trả tiền bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày người được bảo hiểm rời khỏi bệnh viện ở Việt Nam hoặc chết (nhưng không quá 01 năm kể từ ngày xảy ra rủi ro được bảo hiểm) hay mất, thiệt hại hành lý.

Comments are closed.