Câu hỏi 415: HĐBH người nước ngoài du lịch Việt Nam được ký kết như thế nào?

Câu hỏi 415: HĐBH người nước ngoài du lịch Việt Nam được ký kết như thế nào?

Trả lời:

 

Người nước ngoài vào Việt Nam có yêu cầu tham gia bảo hiểm du lịch, DNBH cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho từng cá nhân được bảo hiểm.

 

Trường hợp một trong hai bên đề nghị hủy bỏ HĐBH phải thông báo cho bên kia biết trước 24h. Nếu hợp đồng được hai bên thoả thuận huỷ bỏ, phí bảo hiểm của thời gian còn lại sẽ được hoàn trả 80% với điều kiện tới thời điểm đó người được bảo hiểm chưa có lần nào được DNBH chấp nhận trả tiền bảo hiểm.

 

Hiệu lực bảo hiểm bắt đầu và kết thúc theo thời gian ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

 

Trường hợp người được bảo hiểm được DNBH cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm trước khi vào Việt Nam, hiệu lực của bảo hiểm bắt đầu từ khi làm xong thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, và trong mọi trường hợp, người được bảo hiểm rời Việt Nam trước khi hết thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm thì hiệu lực bảo hiểm đều kết thúc khi làm xong thủ tục xuất cảnh để rời khỏi Việt Nam.

 

Trường hợp xin gia hạn bảo hiểm, người được bảo hiểm phải nộp thêm phí bảo hiểm trước khi hết hạn đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

 

Nếu chuyến đi của người được bảo hiểm không thực hiện được đúng như dự định trong thời hạn bảo hiểm do gặp phải bão, lụt, hoả hoạn, động đất hoặc đường xá, cầu cống, phương tiện chuyên chở bị hư hỏng thì thời hạn quy định trên Giấy chứng nhận bảo hiểm được tự động kéo dài cho đến khi hoàn thành chuyến đi mà không phải nộp thêm phí bảo hiểm. Tuy nhiên, thời hạn kéo dài này không được vượt quá 48h, nếu quá thời hạn này thì người được bảo hiểm phải báo cho DNBH nơi gần nhất biết để xét bảo hiểm tiếp, tính thêm phí bảo hiểm hoặc đình chỉ bảo hiểm, tuỳ từng trường hợp cụ thể.

Comments are closed.