Câu hỏi 414: Những trường hợp loại trừ bảo hiểm trong bảo hiểm người nước ngoài du lịch Việt Nam?

Câu hỏi 414: Những trường hợp loại trừ bảo hiểm trong bảo hiểm người nước ngoài du lịch Việt Nam?

Trả lời:

 

DNBH không chịu trách nhiệm đối với:

 

– Rủi ro xảy ra do những nguyên nhân   trực tiếp sau đây:

 

+ Người được bảo hiểm cố ý vi phạm: Pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan du lịch, của chính quyền địa phương nơi du lịch.

 

+ Hành động cố ý của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp (là người được chỉ định nhận tiền bảo hiểm theo Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc di chúc hay theo pháp luật).

 

+ Người được bảo hiểm bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma tuý và cỏc chất kích thích tương tự khác.

 

+ Chiến tranh.

 

– Những chi phí phát sinh trong trường hợp:

 

+ Người được bảo hiểm phát bệnh tâm thần, mang thai (trừ trường hợp xảy thai do tai nạn ), sinh đẻ.

 

+ Người được bảo hiểm tiếp tục điều trị vết thương hoặc bệnh tật phát sinh từ trước khi bảo hiểm có hiệu lực.

 

+ Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của y, bác sĩ điều trị.

 

– Những thiệt hại về hành lý trong trường hợp:

 

+ Mất vàng, bạc, đá quý, kim loại quý, tiền mặt, séc du lịch, các chứng từ có giá trị như tiền, hộ chiếu, bằng lái xe, vé các loại, tài liệu, chứng từ, bản vẽ, bản thiết kế.

 

+ Đồ vật bị xây xát, ướt mà không làm mất đi chức năng của nó.

 

+ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trưng thu, cầm giữ hoặc tịch thu.

Comments are closed.