Câu hỏi 410: Bên được bảo hiểm phải gửi hồ sơ khiếu nại đòi trả tiền bảo hiểm như thế nào?

Câu h?i 410: Bên ???c b?o hi?m ph?i g?i h? s? khi?u n?i ?òi tr? ti?n b?o hi?m nh? th? nào?

Trả lời:

 

Người được bảo hiểm hoặc đại diện của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho DNBH hồ sơ khiếu nại đòi trả tiền bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày người được bảo hiểm điều trị khỏi hoặc chết, nhưng không quá 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn.

 

Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm gồm những tài liệu, chứng từ gì?

 

– Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm.

 

– HĐBH và bản sao danh sách người được bảo hiểm, hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc vé vào cửa có bảo hiểm.

 

– Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan du lịch, chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn.

 

– Xác nhận của cơ quan y tế (giấy ra viện, phiếu điều trị và các giấy tờ liên quan đến việc điều trị tai nạn).

 

– Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp người được bảo hiểm chết).

 

– Trường hợp người được bảo hiểm uỷ quyền cho người khác đến nhận tiền bảo hiểm phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

Comments are closed.