Câu hỏi 406: Những trường hợp nào thuộc loại trừ bảo hiểm?

Câu hỏi 406: Những trường hợp nào thuộc loại trừ bảo hiểm?

         Trả lời:

 

DNBH không chịu trách nhiệm đối với rủi ro xảy ra do những nguyên nhân trực tiếp sau đây:

 

– Người được bảo hiểm cố ý vi phạm: Pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan du lịch, của chính quyền địa phương nơi du lịch.

 

– Hành động cố ý của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp (là người được chỉ định nhận tiền bảo hiểm theo giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc di chúc hay theo pháp luật).

 

– Người được bảo hiểm bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma tuý và các chất kích thích tương tự.

 

– Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của y, bác sỹ điều trị.

 

– Chiến tranh.

Comments are closed.