Câu hỏi 400: Bảo hiểm toàn diện học sinh loại trừ những trường hợp nào?

Câu h?i 400: B?o hi?m toàn di?n h?c sinh lo?i tr? nh?ng tr??ng h?p nào?

         Trả lời:

Bảo hiểm toàn diện học sinh đưa ra những trường hợp loại trừ áp dụng chung cho cả 4 điều kiện A, B, C và D; đồng thời đưa ra những loại trừ áp dụng cho điều kiện C và D.

Những trường hợp loại trừ áp dụng chung cho cả 4 điều kiện A, B, C và D bao gồm:

– Hành động cố ý của người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng.

– Người được bảo hiểm là học sinh trung học cơ sở trở lên vi phạm nghiêm trọng pháp luật, nội quy, quy định của chính quyền địa phương hoặc các tổ chức xã hội, vi phạm nghiêm trọng luật lệ an toàn giao thông.

– Người được bảo hiểm bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma túy hoặc các chất kích thích tương tự khác, bị nhiễm HIV, AIDS.

– Người được bảo hiểm tham gia đánh nhau, trừ khi với mục đích tự vệ.

– Động đất, núi lửa, nhiễm phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, đình công.

Những loại trừ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm C và D:

– Nằm viện để kiểm tra sức khỏe, khám giám định y khoa mà không liên quan tới việc điều trị bệnh tật, thương tật.

– Điều trị hoặc phẫu thuật các bệnh tật bẩm sinh, những thương tật và chỉ định phẫu thuật có từ trước ngày bắt đầu được bảo hiểm.

– Điều trị hoặc phẫu thuật theo yêu cầu người được bảo hiểm mà không liên quan đến việc điều trị và phẫu thuật bình thường do ngành y tế quy định.

– Tạo hình thẩm mỹ, chỉnh hình, phục hồi chức năng, làm giả các bộ phận của cơ thể.

– Những bệnh đặc biệt và những bệnh có sẵn trong năm đầu tiên tham gia bảo hiểm.

Comments are closed.