Câu hỏi 392: Bảo hiểm tai nạn thân thể loại trừ những trường hợp nào?

Câu hỏi 392:   Bảo hiểm tai nạn thân thể loại trừ những trường hợp nào?

Trả lời:

DNBH không chịu trách nhiệm đối với những tai nạn xảy ra do những nguyên nhân sau (không thuộc phạm vi bảo hiểm):

– Người được bảo hiểm có hành động cố ý gây tai nạn hoặc bị tai nạn do hành động cố ý hoặc hành động tội phạm của người thụ hưởng bảo hiểm hoặc  người thừa kế hợp pháp;

– Trường hợp đánh nhau người được bảo hiểm là nguyên nhân gây ra;

– Người được bảo hiểm là học sinh trung học cơ sở trở lên vi phạm nghiêm trọng pháp luật, các quy định của nhà trường, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội, vi phạm nghiêm trọng luật lệ an toàn giao thông;

– Cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật, hoặc những tai biến trong quá trình điều trị bệnh gây ra;

– Ngộ độc thức ăn, đồ uống;

– Điều trị tai nạn/ sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế;

– Người được bảo hiểm sử dụng và bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma túy và các chất kích thích tương tự khác;

– Người được bảo hiểm là học sinh trung học cơ sở trở lên tham gia những trò chơi có tính chất nguy hiểm như leo trèo cây, cột điện, mái nhà hoặc những vật có độ cao tương tự; nghịch pháo, chất cháy nổ,… hoặc có những hành động nguy hiểm gây ra tai nạn;

– Chiến tranh.

Comments are closed.