Câu hỏi 388: Nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm, bên được bảo hiểm khiếu nại đòi trả tiền bảo hiểm như thế nào?

Câu hỏi 388: Nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm, bên được bảo hiểm khiếu nại đòi trả tiền bảo hiểm như thế nào?

Trả lời:

Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho người bảo hiểm hồ sơ khiếu nại đòi trả tiền bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày người được bảo hiểm điều trị ổn định, ra viện hoặc tử vong. Hồ sơ khiếu nại yêu cầu trả tiền bảo hiểm bao gồm:

1 – Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm.

2 – Giấy chứng nhận bảo hiểm (hoặc bản sao trích danh sách người được bảo hiểm).

3 – Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan, chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn (trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn).

4 – Các chứng từ y tế liên quan đến việc điều trị: Giấy ra viện, phiếu điều trị, phiếu mổ, đơn thuốc,…

5 – Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp người được bảo hiểm tử vong).

Comments are closed.