Câu hỏi 387: HĐBH kết hợp con người có thể được ký kết như thế nào?

Câu hỏi 387: HĐBH kết hợp con người có thể được ký kết như thế nào?

         Trả lời:

Bảo hiểm kết hợp con người có thể được ký kết cho từng cá nhân, song thường được ký kết theo hình thức bảo hiểm nhóm (bảo hiểm tập thể).

Các tổ chức, đơn vị có yêu cầu tham gia bảo hiểm kết hợp con người cho tập thể có thể ký kết HĐBH với DNBH, kèm theo danh sách các cá nhân được bảo hiểm.

Các cá nhân có yêu cầu tham gia bảo hiểm, DNBH sẽ cấp giấy chứng nhận cho người được bảo hiểm.

Hiệu lực bảo hiểm của các điều kiện bảo hiểm trong hợp đồng sẽ kết thúc cùng một thời điểm khi hết hạn theo thời gian đã quy định, nhưng thời điểm bắt đầu hiệu lực là khác nhau.

– Đối với điều kiện bảo hiểm A: Hiệu lực bảo hiểm bắt đầu sau 30 ngày kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm. Tuy nhiên, đối với những HĐBH tái tục liên tục, điều kiện bảo hiểm này có hiệu lực ngay sau khi người tham gia bảo hiểm đóng phí cho kỳ tiếp theo.

– Đối với điều kiện bảo hiểm B: Hiệu lực bảo hiểm bắt đầu ngay sau khi bắt đầu bảo hiểm.

– Đối với điều kiện bảo hiểm C: Bảo hiểm có hiệu lực sau thời gian chờ dưới đây kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm:

+ 30 ngày đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật.

+ 90 ngày đối với trường hợp xảy thai cần thiết phải nạo thai theo chỉ định của bác sĩ điều trị thai sản.

+ 270 ngày đối với trường hợp sinh đẻ.

+ Các HĐBH tái tục liên tục mặc nhiên có hiệu lực ngay sau khi người tham gia bảo hiểm đóng phí cho thời gian tiếp theo.

Comments are closed.