Câu hỏi 383: Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm gồm những tài liệu, chứng từ gì?

Câu hỏi   383: Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm gồm những tài liệu, chứng từ gì?

         Trả lời:

1 – Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm.

2 – Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách người được bảohiểm.

3 – Giấy chứng tử.

4 – Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp.

Comments are closed.