Câu hỏi 378: Người được bảo hiểm và phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm sinh mạng cá nhân?

 Câu hỏi 378: Người được bảo hiểm và phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm sinh mạng cá nhân?

Trả lời:

Người được bảo hiểm bao gồm mọi công dân Việt Nam từ 16 đến 70 tuổi và những người trên 70 tuổi đã được bảo hiểm theo nghiệp vụ này ít nhất từ năm 69 tuổi. DNBH không nhận bảo hiểm các đối tượng sau:

– Người bị bệnh thần kinh.

– Người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

– Người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, tai nạn.

Tuy nhiên việc loại trừ này không áp dụng đối với những người được bảo hiểm nghiệp vụ này liên tục từ năm thứ hai trở đi. Người được bảo hiểm ở nghiệp vụ bảo hiểm này vẫn được tham gia và hưởng quyền lợi của các nghiệp vụ bảo hiểm khác.

DNBH nhận bảo hiểm trường hợp tử vong của người được bảo hiểm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Comments are closed.