Câu hỏi 374: Ngoài những quyền lợi được đảm bảo ở trên, trong nghiệp vụ bảo hiểm này, DNBH có đưa ra các điều khoản sửa đổi bổ sung để bên được bảo hiểm lựa chọn tham gia thêm không?

Câu hỏi 374: Ngoài những quyền lợi được đảm bảo ở trên, trong nghiệp vụ bảo hiểm này, DNBH có đưa ra các điều khoản sửa đổi bổ sung để bên được bảo hiểm lựa chọn tham gia thêm không?

Trả lời:

Bên được bảo hiểm có thể tham gia thêm những sửa đổi bổ sung sau nếu có thỏa thuận. Những sửa đổi bổ sung sẽ có hiệu lực khi được ghi trong bảng phụ lục hay giấy chứng nhận bảo hiểm.

1 – Sửa đổi bổ sung 1: Lựa chọn mức miễn thường

Các bên thống nhất rằng mức miễn thường được ghi trong phần sửa đổi bổ sung 1 trong bảng phụ lục hay giấy chứng nhận bảo hiểm sẽ được áp dụng cho mỗi một bệnh/ thương tật.

 

2 – Sửa đổi bổ sung 2: Chi phí điều trị ngoại trú

 

Bảo hiểm chi phí điều trị ngoại trú mở rộng thanh toán cho các chi phí điều trị ngoại trú sau:

 

– Tiền khám bệnh, tiền thuốc theo kê đơn của bác sỹ, tiền chụp X-quang và làm các xét nghiệm chẩn đoán do bác sỹ chỉ định.

 

– Dụng cụ y tế cần thiết cho việc điều trị gãy chủ (như băng, nẹp) và phương tiện trợ giúp cho việc đi bộ do bác sỹ chỉ định.

 

– Việc trị liệu học bức xạ, liệu pháp ánh sáng và các phương pháp điều trị tương tự khác do bác sỹ chỉ định.          cau_374_-1.jpg      

 

– Điều trị răng, nhưng chỉ để giảm đau răng cấp tính.

 

3 – Sửa đổi bổ sung 3: Thai sản và sinh đẻ

 

Bảo hiểm thai sản và sinh đẻ mở rộng bảo hiểm cho những chi phí liên quan tới: 
        

Biến chứng thai sản: Điều trị y tế phát sinh trong thời gian trước khi sinh hoặc trong thời gian sinh và có yêu cầu sản khoa giúp đỡ.

 

Trường hợp sinh đẻ thông thường: Kiểm tra trước, sau khi sinh và chi phí trong khi sinh (chi phí nằm viện, thuốc men, phẫu thuật,…) được chấp nhận sau 12 tháng kể từ khi tham gia bảo hiểm.           cau_374-2.jpg             

 

Tuy nhiên các điều khoản sửa đổi bổ sung trên cũng có loại trừ những trường hợp sau đây:

 

DNBH này sẽ không bồi thường cho những chi phí điều trị ngoại trú và thai sản  nếu người được bảo hiểm điều trị bằng những phương pháp điều trị không phải là tây y, cho dù sửa đổi bổ sung 2 và 3 được ghi là có bảo hiểm trong bảng phụ lục hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

Comments are closed.