Câu hỏi 371: Những quyền lợi về vận chuyển y tế cấp cứu được quy định như thế nào?

Câu hỏi 371:  Những quyền lợi về vận chuyển y tế cấp cứu được quy định như thế nào?

Trả lời

Người được bảo hiểm có các quyền lợi như sau:

1. Áp dụng cho chương trình A và B (tại Việt Nam).

Chương trình A và B sẽ cung cấp các dịch vụ sau đây cho người được bảo hiểm khi đi ra khỏi nơi c ư trú và trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

– Hỗ trợ nhắn tin khẩn cấp.

Trong trường hợp khẩn cấp hay người được bảo hiểm phải nhập viện, công ty cứu trợ do DNBH chỉ định, khi có yêu cầu của người được bảo hiểm hay người đi cùng, sẽ nhắn tin cho người nhà biết.

– Cung cấp các thông tin về dịch vụ y tế.

Công ty cứu trợ sẽ, khi có yêu cầu, cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại và, nếu có thể, giờ làm việc của bác sỹ, bệnh viện, phòng khám, nha sỹ, phòng khám răng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam (gọi chung là “ Người cung cấp dịch vụ y tế”). Công ty cứu trợ sẽ không trực tiếp điều trị hay chẩn đoán và mặc dù công ty cứu trợ cung cấp về
“Người cung cấp dịch vụ y tế” nhưng quyền quyết định lựa chọn bác sỹ và cơ sở khám nào thuộc về người được bảo hiểm. Tuy nhiên công ty cứu trợ sẽ cố gắng hết sức và cẩn trọng khi tư vấn “Người cung cấp dịch vụ y tế” cho người được bảo hiểm.

– Bảo lãnh thanh toán các chi phí y tế phát sinh trong thời gian nằm viện, theo dõi sức khoẻ trong và sau khi nằm viện.

Nếu người được bảo hiểm cần phải nhập viện, và yêu cầu trợ giúp thì công ty cứu trợ sẽ giúp thu xếp nhập viện cho người được bảo hiểm. Công ty cứu trợ cũng, khi có uỷ quyền của người bảo hiểm, thay mặt người bảo hiểm   bảo lãnh thanh toán viện phí cho người được bảo hiểm. Ngoài ra, công ty cứu trợ sẽ giám sát tình trạng
sức khoẻ của người được bảo hiểm cùng với bác sỹ điều trị, và sẽ đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ bảo mật thông tin và thực thi trách nhiệm trong phạm vi quyền hạn cho phép.

– Thu xếp và thanh toán các chi phí vận chuyển y tế cấp cứu.

Công ty cứu trợ sẽ thu xếp vận chuyển cứu trợ bằng máy bay/ đường bộ, chăm sóc người bệnh trong khi di chuyển, trao đổi thông tin về người bệnh, thiết bị phụ trợ cần thiết cho việc di chuyển cấp cứu người được bảo hiểm đang trong tình trạng nguy kịch tới một bệnh viện gần nhất, trong phạm vi lãnh thổ quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm, có phương tiện điều trị hợp lý. DNBH sẽ thanh toán các chi phí cần thiết liên quan tới việc di chuyển cấp cứu trên.

Công ty cứu trợ có quyền quyết định liệu tình trạng sức khoẻ của người được bảo hiểm đã nguy cấp đến mức phải vận chuyển cấp cứu hay không. Ngoài ra, công ty cứu trợ cũng có quyền quyết định địa điểm vận chuyển người được bảo hiểm đến, và các phương tiện cũng như phương thức vận chuyển dựa trên hoàn cảnh thực tế phát sinh mà công ty cứu trợ nhận biết được tại thời điểm đó.

– Thu xếp và thanh toán các chi phí hồi hư ơng y tế cấp cứu

Công ty cứu trợ sẽ thu xếp vận chuyển người được bảo hiểm trở về nơi c ư trú của họ sau chuyến di chuyển y tế cấp cứu đưa người được bảo hiểm đi điều trị nội trú tại một nơi không phải là nơi cư trú của người được bảo hiểm trong lãnh thổ Việt Nam. Người bảo hiểm sẽ thanh toán các chi phí cần thiết, hợp lý phát sinh trong quá trình thu xếp vận chuyển.

Công ty cứu trợ có quyền quyết định phương tiện hay phương thức vận chuyển hồi hương dựa trên hoàn cảnh thực tế phát sinh mà công ty cứu trợ nhận biết được tại thời điểm đó.

– Thu xếp và thanh toán hồi hương thi hài.

Công ty cứu trợ sẽ thu xếp vận chuyển thi hài người được bảo hiểm từ nơi chết về nơi cư trú của họ hoặc thu xếp mai táng tại nơi chết theo đề nghị của thân quyến và với sự chấp thuận của DNBH. DNBH sẽ thanh toán tất cả các chi phí   cần   thiết và hợp lý phát sinh cho việc hồi hư ơng hay mai táng đó.

2 – Áp dụng cho chư ơng trình C, D và E (tại nước ngoài và ở Việt Nam với số tiền bảo hiểm cao).

Chương trình C, D và E cung cấp các dịch vụ cho người được bảo hiểm cư trú tại Việt Nam khi đi ra khỏi nơi cư trú và trong phạm vi lãnh thổ của chư ơng trình lựa chọn. Không chỉ mở rộng về lãnh thổ, so với ch ơng trình A và B, chư ơng trình C, D và E có thêm nhiều quyền lợi được đảm bảo. Ngoài các quyền lợi được đảm bảo ở chương trình A và B, chương trình C, D và E còn đảm bảo các quyền lợi sau:

a – Hỗ trợ về dịch vụ du lịch

– Thông tin về tiêm chủng và thị thực.

Công ty cứu trợ khi có yêu cầu, sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến thị thực và tiêm chủng tại nước người được bảo hiểm sẽ tới.

– Thông tin về Đại sứ quán.

Công ty cứu trợ, khi có yêu cầu, sẽ cung cấp địa chỉ, số điện thoại và giờ làm việc của các Lãnh sự, Đại sứ quán gần nhất, trên toàn cầu.

– Hỗ trợ khi mất hành lý.

Công ty cứu trợ sẽ hỗ trợ người được bảo hiểm bị mất hành lý khi đi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam bằng cách hư ớng dẫn họ tới những cơ quan chức năng liên quan.

– Hỗ trợ khi mất hộ chiếu.

Công ty cứu trợ sẽ hỗ trợ người được bảo hiểm bị mất hộ chủếu khi đi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam bằng cách hướng dẫn họ tới những cơ quan chức năng liên quan để xin cấp lại hộ chủếu.

b – Hỗ trợ y tế

– Tư vấn y tế qua điện thoại.

Công ty cứu trợ sẽ hỗ trợ tư vấn về y tế cho người được bảo hiểm qua điện thoại.

– Thu xếp hẹn bác sỹ.

Công ty cứu trợ sẽ thu xếp đưa người được bảo hiểm đến gặp bác sỹ địa phương để khám hoặc điều trị.

– Thu xếp nhập viện.

Nếu người được bảo hiểm lâm vào tình trạng nguy kịch cần phải nhập viện thì công ty cứu trợ sẽ thu xếp nhập viện cho người được bảo hiểm khi có yêu cầu.

– Cung cấp thuốc đặc trị.

Công ty cứu trợ sẽ điều phối các loại thuốc đặc trị cần thiết cho việc chăm sóc và/ hoặc điều trị cho người được bảo hiểm nhưng với điều kiện những loại thuốc đó không sẵn có tại địa phương đó. Việc cung cấp các loại thuốc đặc trị sẽ tuân thủ theo luật pháp và quy chế địa phương liên quan tới nhập khẩu và cung cấp những sản phẩm đó. DNBH sẽ thanh toán những chi phí liên quan tới việc cung cấp thuốc thiết yếu kể trên.

– Thu xếp và thanh toán chi phí thăm thân nhân.

Công ty cứu trợ sẽ thu xếp một vé máy bay khứ hồi loại thường cho người nhà hay bạn của người được bảo hiểm sang thăm người được bảo hiểm khi họ đi một mình, và phải nằm viện ngoài lãnh thổ Việt Nam và/hoặc quê hư ơng của họ trong thời hạn quá 7 ngày, với điều kiện phải có sự chấp thuận trước của công ty cứu trợ và chỉ khi điều này được xem là cần thiết trên cơ sở y học và mối quan hệ tình cảm.

Comments are closed.