Câu hỏi 357: DNBH thanh toán tiền bảo hiểm như thế nào?

Câu hỏi 357:   DNBH thanh toán tiền bảo hiểm như thế nào?

         Trả lời

– Trường hợp tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm: DNBH trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm.   – Trường hợp bị thương tật thân thể thuộc phạm vi bảo hiểm, DNBH trả tiền theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật.

Thời hạn bên được bảo hiểm khiếu nại người bảo hiểm về việc trả tiền bảo hiểm là 06 tháng, kể từ ngày người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp nhận được thông báo trả tiền bảo hiểm của DNBH.

Mọi tranh chấp có liên quan nếu các bên không giải quyết được bằng thương lượng, một trong hai bên có quyền đưa ra giải quyết tại tòa án nơi người được bảo hiểm cư trú.

Comments are closed.