Câu hỏi 353: Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện loại trừ những trường hợp sau đây?

Câu hỏi 353: Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện loại trừ những trường hợp sau đây?

Trả lời

Phạm vi bảo hiểm bao gồm những tai nạn xảy ra do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện làm người được bảo hiểm bị tử vong, thương tật thân thể.

– Hành động cố ý gây tai nạn của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp. 
               

– Người được bảo hiểm vi phạm pháp luật, vi phạm chế độ an toàn khi sử dụng điện do cơ quan quản lý điện quy định.

– Người được bảo hiểm sử dụng hoặc bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma túy và các chất kích thích tương tự khác.  

– Tai nạn xảy ra do hậu quả gián tiếp của việc sử dụng điện (chập, cháy do điện). 
               

– Người được bảo hiểm bị chết hoặc thương tật thân thể không phải do điện gây nên.

Comments are closed.