Câu hỏi 347: Người được bảo hiểm và phạm vi bảo hiểm tai nạn hành khách?

Câu hỏi 347:  Người được bảo hiểm và phạm vi bảo hiểm tai nạn hành khách?

         Trả lời

Người được bảo hiểm bao gồm các hành khách là người Việt Nam và người nước ngoài đi lại trong lãnh thổ Việt Nam bằng các phương tiện vận tải hành khách (đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường hàng không, qua phà và cầu phao). Các đối tượng không thuộc người được bảo hiểm của nghiệp vụ bảo hiểm này bao gồm:

– Nhân viên áp tải bưu kiện, nhân viên các đơn vị vận tải hành khách đi làm nhiệm vụ vận tải trên các phương tiện đó.

– Lái xe, phụ xe trên các phương tiện vận tải hành khách.

Phạm vi bảo hiểm bao gồm những tai nạn do đâm va, đổ xe, cháy xe, bão lụt, sét đánh,… hoặc người khác hành hung làm thiệt hại thân thể người được bảo hiểm, xảy ra:

– Trong suốt cuộc hành trình bắt đầu từ khi người được bảo hiểm lên phương tiện vận tải ở nơi đi và kết thúc khi đến địa điểm quy định đã ghi trong vé hoặc giấy chứng nhận thay vé.

– Khi phương tiện tạm dừng ở dọc đường để tiếp nhiện liệu, để người được bảo hiểm nghỉ hoặc do sự cố dọc đường.

Comments are closed.