Câu hỏi 342: Người được bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm tai nạn thuyền viên?

Câu hỏi 342: Người được bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm tai nạn thuyền viên?

         Trả lời

Người được bảo hiểm bao gồm thuyền trưởng, thuyền phó, máy trưởng, máy phó, các thủy thủ, thợ máy, nhân viên phục vụ làm việc trên tàu thuyền đánh bắt cá.

Phạm vi bảo hiểm nghiệp vụ này bao gồm những tai nạn xảy ra trong vùng biển của Việt Nam làm người được bảo hiểm bị tử vong, thương tật thân thể hoặc mất tích.

Người bảo hiểm không chủ trả tiền bảo hiểm những tai nạn do những nguyên nhân trực tiếp sau:

– Hành động cố ý tự gây thương tích kể cả tự tử hay có ý định tự tử của người được bảo hiểm trong bất kỳ hoàn cảnh, trạng thái nào.

– Tai nạn xảy ra do người được bảo hiểm bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma túy và các chất kích thích tương tự khác.

– Do bị bệnh hoặc chết hoặc bị thương do bệnh tật gây ra.

– Do hành vi phạm pháp của người được bảo hiểm.

– Do chiến tranh, đình công, bạo động.

Comments are closed.