Câu hỏi 340: DNBH trả tiền bảo hiểm cho ai. Việc giải quyết các tranh chấp có liên quan được thực hiện như thế nào?

Câu hỏi 340: DNBH trả tiền bảo hiểm cho ai. Việc giải quyết các tranh chấp có liên quan được thực hiện như thế nào?

Trả lời

Quyền lợi bảo hiểm được trả cho người được bảo hiểm hoặc người được người được bảo hiểm ủy quyền. Nếu người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận số tiền trả từ người bảo hiểm, phải có giấy ủy quyền hợp pháp. Trường hợp người được bảo hiểm chết thì người thụ hưởng hoặc người thừa kế hợp pháp sẽ được
nhận số tiền đó.

Thời hạn bên được bảo hiểm khiếu nại người bảo hiểm về việc trả tiền bảo hiểm là 6 tháng, kể từ ngày người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp nhận được thông báo trả tiền của người bảo hiểm.

Mọi tranh chấp liên quan đến HĐBH nếu các bên không thỏa thuận được bằng thương lượng thì một trong hai bên được quyền đưa ra giải quyết tại cơ quan pháp luật nhà nước, nơi đóng phí bảo hiểm.

Comments are closed.