Câu hỏi 337: Số tiền người bảo hiểm trả được xác định như thế nào?

Câu hỏi 337: Số tiền người bảo hiểm trả được xác định như thế nào?

         Trả lời

– Trường hợp người được bảo hiểm tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, người bảo hiểm trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

– Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm:

+ Đối với những trường hợp thương tật vĩnh viễn (Những vết thương đã cắt cụt, cắt bỏ bộ phận một cơ quan của cơ thể hoặc ít có khả năng tiến triển, hoặc di chứng mà y học nước ta chưa giải quyết được hay điều kiện xã hội không cho phép): Người bảo hiểm trả tiền theo quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật (Phụ
lục 3).

+ Đối với những trường hợp thương tật tạm thời (thương tật không để lại di chứng): Người bảo hiểm trả những chi phí thực tế, hợp lý bao gồm chi phí cấp cứu, chi phí điều trị và chi phí bồi dưỡng trong thời gian điều trị nội, ngoại trú. Mức chủ bồi dưỡng mỗi ngày 0,1% số tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp tổng số tiền bảo hiểm chủ trả không vượt quá tỷ lệ áp dụng cho trường hợp vết thương đó được quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật (Phụ lục 3).

– Trường hợp bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của tai nạn đó; người bảo hiểm sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó.

Ví dụ: Một người bị tai nạn làm chấn thương sọ não phải nằm viện điều trị. Số tiền bảo hiểm của HĐBH là 20 triệu VND. Sau thời gian điều trị, người này ra viện, người bảo hiểm đã trả 5 triệu VND về tiền bảo hiểm thương tật. Một tuần sau khi xuất viện, vết thương tái phát làm nạn nhân bị tử vong. Trường hợp này, người bảo hiểm sẽ trả cho người thụ hưởng số tiền là 20 – 5 = 15 triệu VND.

Nếu người được bảo hiểm bị tử vong vì một tai nạn khác, người bảo hiểm sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.

Comments are closed.