Câu hỏi 336: Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm bao gồm những tài liệu, chứng từ gì?

Câu hỏi 336: Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm bao gồm những tài liệu, chứng từ gì?

            Trả lời

1 – Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm.

2 – Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách người được bảohiểm.  3 – Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan, chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị nạn.

4 – Xác nhận của cơ quan y tế (giấy ra viện, phiếu điều trị và các giấy tờ có liên quan đến điều trị tai nạn).

5 – Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp người được bảo hiểm tử vong).

Comments are closed.