Câu hỏi 330: Những trường hợp loại trừ trên có thể được bảo hiểm không nếu người được bảo hiểm có yêu cầu?

Câu hỏi 330: Những trường hợp loại trừ trên có thể được bảo hiểm không nếu người được bảo hiểm có yêu cầu?

Trả lời

 

Hầu hết các trường hợp loại trừ trong nghiệp vụ này là loại trừ tuyệt đối (không thể bảo hiểm được). Tuy nhiên, có những trường hợp loại trừ có thể được bảo hiểm nếu bên được bảo hiểm có yêu cầu và thoả thuận đóng thêm phí bảo hiểm như tai nạn xảy ra ở nước ngoài, tham gia các cuộc thi đấu có tính chuyên nghiệp như đua xe, đua ngựa, đấm bốc, leo núi, lướt ván, đua thuyền,… hoặc tham gia các hoạt động hàng không với tư cách là người điều khiển hoặc hành khách trên máy bay riêng.

Comments are closed.