Câu hỏi 323: Trả tiền bảo hiểm theo nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm

Câu hỏi 323: Trả tiền bảo hiểm theo nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm con người phi nhân thọ được hiểu như thế nào?

Trả lời:

 

Nếu trả tiền bảo hiểm theo nguyên tắc bồi thường, người bảo hiểm dựa vào các chi phí như cấp cứu, điều trị, bồi dưỡng,… thực tế, hợp lý (đối với trường hợp tai nạn); hoặc chi phí cấp cứu, điều trị như xét nghiệm, X-quang, thuốc điều trị, truyền máu, ô xy, huyết thanh, tiền phòng, tiền ăn, quần áo bệnh viện,… và trợ cấp giảm thu nhập (đối với trường hợp nằm viện ); hoặc các chi phí hội chẩn, gây mê, hồi sức, phí phòng mổ,…  và các chi phí mổ lại (nếu có) trong vòng một số ngày nhất định (chẳng hạn 90 ngày),…

Comments are closed.