Câu hỏi 322: Bảo hiểm con người phi nhân thọ có áp dụng thế quyền không?

Câu hỏi 322: Bảo hiểm con người phi nhân thọ có áp dụng thế quyền không?

         Trả lời:

Người bảo hiểm không được vận dụng nguyên tắc thế quyền. Trong mọi trường hợp người được bảo hiểm bị tử vong, thương tật hoặc ốm đau do hành vi trực tiếp hay gián tiếp của người thứ ba gây ra, người bảo hiểm vẫn có nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm mà không được thế quyền đòi người thứ ba phần trách nhiệm do họ gây ra. Người thứ ba phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

 Trong ví dụ trên, giả sử chiếc xe khách chở ông X bị lật đổ do một chiếc xe tải đâm vào, ngoài việc được nhận tiền trả theo các HĐBH con người, người thừa kế hợp pháp của ông X còn được nhận số tiền bồi thường thiệt hại từ các chủ xe tải và xe khách. Người bảo hiểm theo các HĐBH con người không được thế quyền để đòi phần trách nhiệm này.

Điều này đã được qui định tại điều 37 Luật KDBH. Tuy nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ trong bảo hiểm chi phí về y tế khi nghiệp vụ này hoàn toàn áp dụng nguyên tắc bồi thường.

Comments are closed.