Câu hỏi 311: Thế nào là bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm ?

Câu hỏi 311:  Thế nào là bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm ?

         Trả lời

–    Theo quy định của pháp luật liên quan, người tiêu dùng có quyền đòi bồi hoàn, bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn chất lượng, số lượng, giá cả đã công bố hoặc hợp đồng đã giao hàng. Người sản xuất, kinh doanh phải chịu trách nhiệm về sản phẩm mà mình cung cấp ngay cả khi sản phẩm đó được cho, tặng trong chủến dịch khuyến mại.

Sản phẩm (được hiểu theo nghĩa rộng) có thể là bất kỳ hàng hóa, sản phẩm hoặc tài sản nào sau khi người được bảo hiểm đã chấm dứt quyền sở hữu hay giám sát, mà những hàng hóa, sản phẩm hay tài sản này được chế tạo, xây dựng, lắp đặt, lắp ráp, sửa chữa, phục vụ, xử lý, bán, cung cấp hay phân phối bởi người được bảo hiểm (bao gồm cả thùng đựng hàng của chúng loại trừ xe cơ giới)

Như vậy, bất kỳ nhà sản xuất, kinh doanh một loại sản phẩm, hàng hóa nào cũng có thể phải đối đầu với những khiếu nại về trách nhiệm sản phẩm mà các quy định trách nhiệm liên quan là hết sức ngặt nghèo ở nhiều thị trường tiêu thụ như là Mỹ, Canada…

–    Đối tượng bảo hiểm trong bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm: trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm (nhà sản xuất, nhà phân phối, người bán buôn, người bán lẻ hay người cung cấp hàng hóa) đối với các thiệt hại về tài sản và sức khỏe mà sản phẩm của họ gây ra cho người tiêu dùng.  Thông thường DNBH bồi thường cho người được bảo hiểm các khoản sau: Các khoản tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường với việc:

+    Những thiệt hại bất ngờ về người (thương tật hoặc ốm đau),

+   Những tổn thất hay thiệt hại bất ngờ về tài sản gây nên bởi sản phẩm, hàng hóa do người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay thế, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do Người được bảo hiểm thực hiện và phát sinh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

 2.   Các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng:

+   Bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại người được bảo hiểm,

+   Đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của DNBH đối với bất kỳ khiếu nại nào đòi người được bảo hiểm bồi thường và việc bồi thường đó phù hợp với các quy định trong quy tắc bảo hiểm.

–   Giới hạn trách nhiệm trong HĐBH thường bao gồm:

+   Hạn mức trách nhiệm đối với tất cả các khoản bồi thường trả cho một hay nhiều bên nguyên đơn về một hay nhiều sự cố phát sinh từ nhiều hay có thể quy kết cho cùng một nguyên nhân,

+   Hạn mức trách nhiệm đối với tất cả các thương tật về người và tổn thất hay thiệt hại về tài sản là hậu quả của tất cả các sự cố phát sinh trong cả một thời hạn được bảo hiểm.

Nhiều trường hợp, tác hại của sản phẩm biểu hiện ngay tức thì trong hoặc sau khi sử dụng. Tuy vậy, cũng không loại trừ những trường hợp mà tác hại của việc sử dụng một sản phẩm nào đó chỉ xuất hiện sau nhiều năm sử dụng, như là một số dược phẩm. Vì thế, hiệu lực HĐBH thường được xác định trên cơ sở các khiếu nại phát sinh.

296 BÌNH LUẬN

 1. [url=http://sample01.fbcloud.jp/creative-writing-iupui/]creative writing iupui[/url] [url=http://sample01.fbcloud.jp/help-to-do-your-homework/]help to do your homework[/url] [url=http://sample01.fbcloud.jp/king-alfred-the-great-primary-homework-help/]king alfred the great primary homework help[/url] [url=http://sample01.fbcloud.jp/nyu-creative-writing-alumni/]nyu creative writing alumni[/url] [url=http://sample01.fbcloud.jp/essay-writer-customer-support/]essay writer customer support[/url] [url=http://sample01.fbcloud.jp/creative-writing-for-beginners-course/]creative writing for beginners course[/url] [url=http://sample01.fbcloud.jp/narrative-and-creative-writing-difference/]narrative and creative writing difference[/url] [url=http://sample01.fbcloud.jp/dissertation-help-leeds/]dissertation help leeds[/url] [url=http://sample01.fbcloud.jp/order-thesis-paper/]order thesis paper[/url] [url=http://sample01.fbcloud.jp/i-need-help-making-a-business-plan/]i need help making a business plan[/url]

 2. Пункт секционирования псс-10, КТП КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ москва, Производство ктп москва и не только Вы найдете на нашем специализированном сайте: http://sviloguzov.ru/ – Это то, что Вам нужно!

 3. Bizzilion – More than 10 Years of Non-Stop Service https://bizzilions.com/?ref=millionDol The profit will be 190% – 239% from the deposit amount just in 70 business days after the transfer of funds. Use the opportunity! Bizzilion is a media agency that provides coordinating services for the purchase and sale to channels the rights to broadcast sports events, television programs, streaming broadcasts, and advertising pools

 4. Дьяченко Валентин Николаевич по 2014 год заместитель начальника и начальник Главного управления Госземагентства в г. Севастополе,

  Дьяченко Валентин Николаевич Провел реорганизацию ГУЗР и организовал системную работу ГУЗР на базе внедрения ГИС технологий.
  Удалось наладить контроль и преодолеть негативные последствия деятельности команды Куницына по разбазариванию земель Севастополя. Организовал работу по оцифровке карт находящихся
  в архивах ГУЗР.Дьяченко Валентин Николаевич Проложил новую кабельную сеть, что позволило значительно ускорить процесс обработки запросов граждан и выйти на нормативные сроки обработки
  документов граждан.

  На базе Севастопольского ГУЗР Госкомземом Украины проводился пилотный проект по реализации создания кадастровой системы Украины на базе ГИС технологий. После успешной реализации на
  территории Севастополя и двух других областей на территории Украины была успешно создана публичная кадастровая карта Украины на базе единой гео информационной системы.

  Дьяченко Валентин Николаевич Внедрил электронную систему обработки документооборота, каждый входящий и исходящий документ сканировался и заливался в систему, что привело к невозможности
  потери документов, сократилось время на обработку входящих документов.Дьяченко Валентин Николаевич Произвел оптимизацию документооборота.

  В рамках реализации программы по созданию единой ГИС Украины были полностью оцифрованы правоустанавливающие документы на землю Севастополя.

  Дьяченко Валентин Николаевич Был инициатором проведения инвентаризации земель города Севастополя. В 2013 году проведена инвентаризация земель трех районов Севастополя (Гагаринский, Ленинский,
  Балаклавский).

  Дьяченко Валентин Николаевич Активизировал работу по получению гражданами госактов на землю. Работа велась ежедневно. Только за период августа – сентября 2012 года было выдано более 4000 госактов.

  Дьяченко Валентин Николаевич активно занимался оформлением земельных участков под парками и скверами (более 50 объектов, парк курсантов и т.д.), историка – культурными объектами
  (крепость Чембало, хорра), церквями и монастырями, спортивными объектами (стадион ФК Севастополь, пляжный стадион банковской академии).

  Дьяченко Валентин Николаевич активно боролся с коррупционными проявлениями в ГУЗР, что привело к обострению отношений с сообществом «Решал».

  Дьяченко Валентин Николаевич за деятельность в ГУЗР дважды награжден благодарностью руководства Госкомзема Украины, почетной грамотой руководителя Госкомзема Украины,
  грамотами и благодарностью губернатора Севастополя.

 5. Дьяченко Земля Севастополь в должности заместителя директора филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая
  палата Росреестра» по г.Севастополю Дьяченко Валентин Николаевич В 2014 году, возглавлял
  возобновленного органа на территории Севастополя.Дьяченко Земля Севастополь сохранил персонал,
  архивы, данные ГИС по земельным участкам на территории г.Севастополя и технику что дало
  незамедлительно запустить работу Севреестра в городе Севастополь.
  Дьяченко Земля Севастополь поспособствовал взаимодействию с центром Федеральной кадастровой
  палаты Росреестра,Дьяченко Земля Севастополь предоставил площадь для приема документов.
  За удачную работу по созданию филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по
  г.Севастополю Дьяченко Земля Севастополь представлен к благодарности руководителя Росреестра РФ.

 6. В 2014 году Дьяченко Валентин Севастополь в должности заместителя директора филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Севастополю организовывал работу вновь созданного
  органа на территории Севастополя. Дьяченко Валентин Севастополь сохранил коллектив, архивы, данные ГИС по земельным участкам на территории Севастополя и технику что позволило оперативно
  запустить работу Севреестра в городе Севастополь. Дьяченко Валентин Севастополь наладил взаимодействие с центральным аппаратом Федеральной кадастровой палаты Росреестра, Дьяченко Валентин
  Севастополь организовал помещения для приема документов.
  За успешную работу по созданию филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Севастополю Дьяченко Валентин Севастополь награжден благодарностью руководителя Росреестра РФ.

 7. [url=https://lisinopril40.com/]lisinopril 10mg[/url] [url=https://prednisolone40.com/]prednisolone 20mg[/url] [url=https://acyclovir800.com/]acyclovir no presciption[/url] [url=https://seroquel50.com/]seroquel[/url] [url=https://trazodone50mg.com/]desyrel[/url] [url=https://albuterol100.com/]albuterol[/url] [url=https://ventolingeneric.com/]ventolin online pharmacy[/url]

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here