Câu hỏi 309: Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường cho người lao động của doanh nghiệp xây dựng không chịu trách nhiệm bồi thường đối với loại tai nạn, thiệt hại nào?

Câu hỏi 309: Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường cho người lao động của doanh nghiệp xây dựng không chịu trách nhiệm bồi thường đối với loại tai nạn, thiệt hại nào?

Trả lời:

Theo quy tắc bảo hiểm trách nhiệm bồi thường cho người lao động của doanh nghiệp xây dựng, có các loại trừ   sau:

1. Trách nhiệm bồi thường mà người được bảo hiểm thỏa thuận không theo quy định của pháp luật về lao động

2. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra ngoài thời hạn bảo hiểm

3. Bất kỳ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nào có thể quy cho chủến tranh, hành động xâm lược hoặc thù địch của nước ngoài, nội chủến, bạo loạn, khủng bố, đình công, bãi công

4. Bất kỳ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nào trực tiếp hay gián tiếp phát sinh từ:

– Nguyên liệu hạt nhân và vũ khí hạt nhân

– Phóng xạ hoặc nhiễm phóng xạ

5. Bất kỳ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nào phát sinh do sử dụng và bị ảnh hưởng trực tiếp của rượu, bia, ma túy và các chất kích thích khác, trừ truờng hợp sử dụng các chất kích thích nhằm mục đích điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Riêng đối với người nghiện ma túy thì dù sử dụng ma túy theo chỉ dẫn của bác sĩ cũng vẫn bị loại trừ

6. Người lao động bị ngộ độc thức ăn, đồ uống

7. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra do hành động cố ý của người được bảo hiểm hoặc người lao động  

8. Tai nạn xảy ra do người lao động đánh nhau, trừ trường hợp để tự vệ, cứu người, tài sản

9. Tai nạn, bệnh nghề nghiệp xảy ra do người được bảo hiểm hoặc người lao động vi phạm pháp luật

10. Tai nạn, bệnh nghề nghiệp xảy ra ngoài phạm vi lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam 
           

 

Doanh nghiệp xây dựng có thể thỏa thuận mua bảo hiểm với phạm vi rộng hơn cho một số trường hợp trong quy định trên.

Comments are closed.