Câu hỏi 307: Phân biệt tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp? Quá trình lao động được tính như thế nào – có bao gồm thời gian người lao động làm thêm ngoài giờ không?

Câu hỏi 307:  Phân biệt tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp? Quá trình lao động được tính như thế nào – có bao gồm thời gian người lao động làm thêm ngoài giờ không?

Trả lời:

–  Tai nạn lao động: là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể người lao động hoặc gây tử vong, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

–   Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đến người lao động. Danh mục các loại bệnh nghề nghiệp được xác định theo quy định của pháp luật

–   Quá trình lao động  là thời gian người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, bao gồm cả lao động trong và ngoài giờ, thời gian đi công tác và quá trình đi về giữa nơi ở và nơi làm việc. Tuy nhiên, việc làm thêm ngoài giờ phải thuộc công việc trong hợp đồng thuê lao động cơ sở của HĐBH trách nhiệm bồi thường của người sử dụng lao động.

Comments are closed.