Câu hỏi 303: Bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba trong xây dựng, lắp đặt có trách nhiệm đối với những loại thiệt hại, chi phí nào? Có bảo hiểm cho trách nhiệm bồi thường phát sinh đối với thiệt hại mà những người được bảo hiểm trong cùng một đơn bảo

Câu hỏi 303: Bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba trong xây dựng, lắp đặt có trách nhiệm đối với những loại thiệt hại, chi phí nào? Có bảo hiểm cho trách nhiệm bồi thường phát sinh đối với thiệt hại mà những người được bảo hiểm trong cùng một đơn bảo hiểm gây ra cho nhau không?

Trả lời :

 

DNBH sẽ chịu trách nhiệm đối với trách nhiệm bồi thường của người được bảo hiểm đối với những thiệt hại phát sinh do việc gây ra:

 

Thương vong hay ốm đau bất ngờ cho người thứ ba

 

Tổn thất bất ngờ đối với tài sản của người thứ ba Đối với những yêu cầu bồi thường được chấp nhận, DNBH còn có trách nhiệm đối với:

 

Các chi phí pháp lý mà bên nguyên đơn đòi được từ người được bảo hiểm

 

Các chi phí khác đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của DNBH

 

Trách nhiệm bồi thường do các người được bảo hiểm trong một đơn bảo hiểm gây ra cho nhau được bảo hiểm bồi thường khi HĐBH có điều khoản bổ sung về bảo hiểm trách nhiệm chéo.

Comments are closed.