Câu hỏi 276: DNBH sẽ bồi thường như thế nào khi chủ xe tham gia bảo hiểm TNDS chủ xe đối với hàng hóa cho số tấn trọng tải thấp hơn trọng tải theo giấy phép lưu hành xe?

Câu hỏi 276:   DNBH sẽ bồi thường như thế nào khi chủ xe tham gia bảo hiểm TNDS chủ xe đối với hàng hóa cho số tấn trọng tải thấp hơn trọng tải theo giấy phép lưu hành xe?

Trả lời:  

 

Việc bồi thường sẽ tùy vào từng trường hợp và nói chung, nếu tại thời điểm xảy ra sự cố xe chở không quá số trọng tải đã mua bảo hiểm thì bảo hiểm vẫn bồi thường tối đa bằng mức trách nhiệm. Nếu tại thời điểm xảy ra sự cố xe chở quá số trọng tải đã mua bảo hiểm thì bảo hiểm sẽ bồi thường theo mức trách nhiệm đã được điều chỉnh theo tỷ lệ số tấn trọng tải tham gia bảo hiểm/ số tấn trọng tải thực tế tại thời điểm xảy ra sự cố.

 

▪ Ví dụ: Xe tải 5 tấn, tham gia bảo hiểm cho 3 tấn, mức trách nhiệm 60 triệu đồng/ 3 tấn. Khi xe bị tai nạn đang chở 4 tấn hàng

 

Trường hợp thứ nhất: thiệt hại thực tế thuộc phạm vi bảo hiểm là 20 triệu đồng thì DNBH bồi thường 20 triệu đồng x 3/4 = 15 triệu đồng.

 

Trường hợp thứ hai: thiệt hại thực tế thuộc phạm vi bảo hiểm là 120 triệu đồng thì 120 triệu đồng x 3/4 = 90 triệu đồng lớn hơn 60 triệu đồng -> DNBH bồi thường 60 triệu đồng.

Comments are closed.